Szkolenie na prawo jazdy – jak powinno wyglądać?

Wybór najlepszej szkoły nauki jazdy nie jest taki prosty. Ofert pojawia się coraz więcej, niektóre z nich mogą się wydawać niezwykle atrakcyjne cenowo. Jednak przy podejmowaniu decyzji nigdy nie należy skupiać się wyłącznie na cenie. Warto zorientować się, co dana cena obejmuje. Z tym zaś bywa różnie. Zdarzają się niezbyt uczciwe szkoły nauki jazdy nastawione jedynie na zysk, a nie na dobre przygotowanie kursantów do egzaminu na prawo jazdy. W takiej sytuacji oszczędności okazują się pozorne. Dlatego tak istotne będzie zwrócenie uwagi na to, jakie zajęcia są przewidziane w ramach kursu. Szkolenie na prawo jazdy, jak powinno wyglądać?

Z czego składa się kurs nauki jazdy

Osoby, które szukają odpowiedniej szkoły nauki jazdy najczęściej nie wiedzą, czego oczekiwać. Piotr Michalski ze Szkoły Nauki Jazdy ALIEN w Szczecinie podpowiada, jak prawidłowo powinno wyglądać szkolenie. Przede wszystkim poprawne przeprowadzenie kursu wynika z obowiązujących przepisów, które określają prawa i obowiązki kursantów. Jednocześnie wyraźnie definiują wszystkie konieczne elementy, jakie powinny zostać zagwarantowane przez każdą szkołę nauki jazdy.

Pierwsza rzecz po podjęciu decyzji o rozpoczęciu szkolenia dotyczy uzyskania numeru profilu kandydata na kierowcę (PKK). Jest to profil kursanta. W tym celu należy zgłosić się do lekarza uprawnionego do badań kierowców, aby wykonać stosowne badania lekarskie. Warto podkreślić, że niektóre szkoły nauki jazdy mają podpisane umowy z takimi lekarzami, więc nie trzeba ich szukać. Ponadto koszt badań będzie automatycznie niższy. Następnym krokiem jest wypełnienie formularza wniosku o wydanie prawa jazdy, do którego dołącza się fotografię. Wszystko składa się w urzędzie miasta bądź starostwie zgodnym z aktualnym miejscem zameldowania. Wtedy dopiero otrzymuje się PKK, co uprawnia do rozpoczęcia kursu na prawo jazdy.

Ile teorii a ile praktyki w szkoleniu na prawo jazdy

Piotr Michalski zaznacza, że teorii powinno być 30 godzin lekcyjnych po 45 minut i nigdy mniej. W ramach tych zajęć konieczne jest szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przeprowadzone przez lekarza, ratownika medycznego bądź pielęgniarkę. W Szkole Nauki Jazdy ALIEN, której jest kierownikiem, wprowadzono też bardzo przydatny kurs antystresowy.

Nieprawidłowe jest łączenie teorii z praktyką. Piotr Michalski podkreśla, że pierwsze jazdy powinny mieć miejsce dopiero po zakończeniu wszystkich zajęć teoretycznych. Zajęcia praktyczne obejmują 30 godzin jazdy, z tym że godzin zegarowych. Ważne, aby na to zwrócić uwagę przed rozpoczęciem kursu, bo później może pojawić się rozczarowanie złe emocje. Istotny jest także rozkład godzin. Co najmniej 4 godziny powinny być przeznaczone na jazdę poza obszarem zabudowanym i przy prędkości powyżej 70 km/h. Ponadto co najmniej 2 godziny dotyczą jazdy po zmierzchu.

Egzamin wewnętrzny

Kolejna ważna rzecz to egzamin wewnętrzny. Te zasady warto znać. Pierwsza z nich jest taka, że egzamin musi zostać przeprowadzony według zasad egzaminu państwowego. Druga zasada mówi o tym, że prawidłowo odbywa się na 31, a nie 30 godzinie jazdy. Z kolei trzecia wskazuje na to, że należy zachować identyczną kolejność jak w WORD. Dopiero zaliczenie egzaminu teoretycznego uprawnia do podejścia do wewnętrznego egzaminu praktycznego. Kurs na prawo jazdy kończy się pozytywnym wynikiem obu części egzaminu wewnętrznego. Warto pamiętać, że osobą decydującą o dopuszczeniu kursanta do egzaminu wewnętrznego jest przydzielony mu instruktor prowadzący. Jeżeli instruktor widzi konieczność dokupienia jazd, to powinien o tym odpowiednio wcześnie poinformować kursanta.

Jedno jest pewne – przy wyborze konkretnej szkoły nauki jazdy nie należy kierować się wyłącznie ceną. Kluczowe będzie, co w tej cenie się zawiera i czy program gwarantuje naprawdę rzetelne przygotowanie kursanta do egzaminu na prawo jazdy.

Zapraszamy na kurs Prawo jazdy bez stresu! Sprawdź aktualne terminy kursów!

Add a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

grafika