POLITYKA PRYWATNOŚCI
ALIEN Nauka Jazdy

 

Polityka prywatności ALIEN Nauka jazdy składa się z 3 części:

 1. Postanowienia ogólne
 2. Klauzula informacyjna – dane osobowe
 3. Polityka cookies

Postanowienia ogólne

 1. Administratorem strony internetowej www.alien.szczecin.pl (dalej jako: Strona) jest Emilia Taraszkiewicz-Michalska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ALIEN Nauka Jazdy, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Piastów 59/4, NIP 8512543357, zwana dalej ALIEN.
 2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z Polityką Prywatności, możesz skontaktować się z ALIEN, wysyłając wiadomość na adres biuro@alien.szczecin.pl lub pisemnie do siedziby firmy.

Klauzula informacyjna – dane osobowe

Kto jest Administratorem danych osobowych?

Jest nim Emilia Taraszkiewicz-Michalska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ALIEN Nauka Jazdy Emilia Taraszkiewicz-Michalska, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Piastów 59/4, NIP 8512543357, zwana dalej ALIEN. Dane kontaktowe ALIEN biuro@alien.szczecin.pl, +48 665 921 675

Czyje dane przetwarza ALIEN?

ALIEN przetwarza dane osobowe:

 1. osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością,
 2. osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz
 3. osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,

zwanych dalej łącznie Klientami.

W jakich celach i kiedy ALIEN przetwarza dane osobowe? Jakie są to dane?

Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez ALIEN w przypadku:

 1. świadczenia usług wynikających z prowadzonej przez ALIEN działalności gospodarczej, tj. prowadzenia szkoły nauki jazdy. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. rejestracji Konta Klienta w Stronie, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta Klienta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. nabywania usług ALIEN dostępnych na Stronie w zakładce Sklep – w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 4. subskrypcji Newslettera – w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna – zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonania umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 5. korzystania z Formularza Kontaktowego, w celu odpowiedzi na zapytanie. Podstawa prawna – przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 6. złożenia reklamacji, w celu obsługi procesu reklamacyjnego Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 1. wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

W przypadku rejestracji Konta Klienta w Sklepie Internetowym, Klient podaje: adres e-mail;

W przypadku nabywania usług Alien na Stronie w zakładce Sklep, Klient podaje następujące dane:

 • adres e-mail; 
 • dane adresowe: ulica wraz z numerem domu/mieszkania; kod pocztowy i miejscowość; województwo; kraj (państwo).
 • imię i nazwisko;
 • numer telefonu.

W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:

 1. firmę Przedsiębiorcy;
 2. numer NIP.

Powyższe dane ALIEN przetwarza również w celu świadczenia usług wynikających z prowadzonej przez ALIEN działalności gospodarczej, prowadzenia szkoły nauki jazdy. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Klient podaje jedynie swój adres e-mail. W przypadku korzystania z formularza kontaktowego w Sklepie i Serwisie Internetowym, Klient podaje: 

 1. Imię,
 2. adres e-mail lub
 3. numer telefonu.

Podczas korzystania ze Strony i zakładki Sklep mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do urządzenia końcowego (np. telefon, tablet, komputer) Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

W celu marketingu produktów własnych oraz poprawy usług od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych Stronie. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w zakładce Sklep takie, jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

Przekazanie danych osobowych do ALIEN jest dobrowolne, w związku z korzystaniem przez Klientów z Usług Elektronicznych na Stronie oraz w zakładce Sklep.

Jak długo ALIEN przetwarza moje dane osobowe?

 • W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez ALIEN tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić ALIEN i jakie mogą być podnoszone wobec niego.
 • W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez ALIEN tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.

Jakie mam prawa?

Z zastrzeżeniami przewidzianymi w RODO, w związku z przetwarzaniem przez ALIEN Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia:

 1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 3. prawo do przenoszenia danych,
 4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody,
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez ALIEN danych osobowych.

Czy ALIEN przekazuje komuś moje dane osobowe?

ALIEN przekazuje dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta przy prowadzeniu działalności, (np. dostawcom infrastruktury informatycznej, dostawcom usług księgowych. Dane nie są przekazywanie poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

Polityka cookies

 1. Strona ALIEN wykorzystują pliki Cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny ALIEN)
 2. Cookies pozwalają zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Strony, poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony, korzystać z narzędzi analitycznych, korzystać z narzędzi marketingowych oraz zapewniać użytkownikom możliwość korzystania z funkcji społecznościowych.
 3. Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze można wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w przeglądarce. Pamiętaj, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony.
 4. W celu zapewnienia prawidłowego działania strony ALIEN wykorzystuje własne pliki cookies. Ponadto strony ALIEN wykorzystują funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich.
 5. ALIEN wykorzystuje cookies do śledzenia statystyk strony. Zbierane informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację użytkownika. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google dotyczące usługi Google Analytics. Dane zebrane w ten sposób są usuwane po 26 miesiącach.
 6. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

Strona kontakt i zapisy na kurs